مرور برچسب

کلیپ آتشکده

ویدئوی معرفی آتشکده آذر برزین مهر

نوعی از نیایشگاه‌های زرتشتیان آتشکده نام دارد و در آن آتش در جایگاه خاصی جای گرفته و تمامی دعاها و نیایش‌ها در برابر آتش انجام می‌شود. بیشتر آتشکده‌هایی که هم اکنون وجود دارند از دوره ساسانی و پس از ورود اسلام به ایران باقی مانده است. معمول…