مرور برچسب

کوروش هخامنشی نوروز

هخامنشیان چگونه نوروز را جشن می‌گرفتند؟

برخی بر این گمانند که کوروش هخامنشی نوروز را به عنوان «جشن ملی» اعلام کرده است.بنیاد فردوسی شاخه توس در سلسله گزارشی به آیین نوروز در دوره‌های تاریخی پرداخت است.    در بخش نخست درباره نوروز و حکومت هخامنشیان آمده است: برخی گمان دارند که