مرور برچسب

کوه آتشفشانی سبلان

آشنایی با بلندترین کوه های ایران

بلندترین کوه های ایران تا به حال به تعداد قله‌های کشور پهناورمان فکر کرده اید؟ اینکه در این کشور پهناور چه تعداد کوه و با چه ارتفاع هایی ‌وجود دارد؟ همانطور که همه ما ‌می‌دانیم ایران کشور وسیع و خوش آب و هوایی است به طوری که تنوع آب و…