مرور برچسب

کوه های رنگین کمانی چین

کوه های رنگین کمانی چین

کوه های رنگین کمانی چین کوه های رنگین کمانی چین کوه‌هایی هستند که مثل آب‌نبات های رنگی زیبا در کنار هم نقاشی شده‌اند. کوهستانی که می‌توان آن را جزو عجایب جهان هستی به شمار آورد. این کوه‌ها بر اساس مکانیزم‌های طبیعی شکل گرفته‌اند و انسان در…