مرور برچسب

کویرهای ایران

لوت، نخستین اثر طبیعی ایران در فهرست جهانی

بیست و یكمین اثر جهانی ایرانی در فهرست یونسكو ثبت شد فرزانه قبادی: «بیابان لوت» جهانی شد. این خبر به این معنی است كه حالا دیگر ریگ یلان و رود شور و كلوت‌های لوت را جهان خواهد شناخت. روز گذشته در آخرین ساعات نشست كمیته میراث جهانی یونسكو،…