مرور برچسب

کویر ایران

کویر اردکان

کویر اردکان اردکان نام یکی از شهرستان‌های استان یزد است. در بخش مرکزی شهرستان اردکان، شهر اردکان، از بزرگ‌ترین شهرهای استان یزد، قرار گرفته است. واژه‌ی اردکان خود به معنی شهر مقدس است. این واژه از دو کلمه‌ی "ارد" به معنی مقدس و "کان" به…