مرور برچسب

کویر سه قلعه

بهترین مناطق کویری ایران برای رصد آسمان

بهترین مناطق کویری ایران برای رصد آسمان بهترین مناطق کویری ایران برای رصد آسمان؛ به دلیل آلودگی هوا و انعکاس نورهای مزاحم، ستاره ها و شگفتی های اسمان در همه جای کشور قابل مشاهده و رصد نیستند. به همین دلیل برای رو نمایی از شکوه و عظمت آسمان…