مرور برچسب

کویر نمکی هند

کویر نمکی هند

کویر نمکی هند بهتر این است قبل از هرگونه توضیح، اول به تعریف و فرق بین کویر و بیابان بپردازیم ،که بعضا به اشتباه از آن یاد میکنند.بیابان:به منطقه ی خشکی که بارندگی آن کمتر از 50 میلیمتر است اطلاق میشود،که دارای پوشش گیاهی است، اما…