مرور برچسب

کیف اداری

کدام کیف اداری تیپ شما را چشم‌گیر و متمایز می‌کند؟!

اغلب کارمندان مجبورند با لباس‌های رسمی مناسب اداره یا یونیفرم‌های یکدست به سرکار بروند. سالهاست که تعریف لباس کارمندی تغییری نکرده است و انگار همه کارمندان مجبورند از یک الگوی ثابت تیپ برای حضور در محل کار خود پیروی کنند. به همین دلیل است…