مرور برچسب

کیلومتر شمار

۵ اختراع بی نظیر ارشمیدس

به محض اینکه اسم ارشمیدس به گوش می رسد، اولین چیزی که به ذهن میرسد، ریاضیات و علوم می باشد. ارشمیدس یک محقق و دانشمند شناخته شده، قوانین و نظریه های مختلفی در زمینه های حرکت، هندسه ، حرکت مایعات و غیره ارائه کرد.  “Eureka!” ... این کلمه ای…