مرور برچسب

کیمیا

کیمیاگری و تبدیل مس به طلا از نگاه جابربن حیان

ابوموسی جابرین حیان متولد حدود سال 100 هجری خورشیدی، در طوس است. او یک دانشمند بزرگ ، فیلسوف و یک خبره در زمینه‌ی کیمیاگری بوده است. به خاطر خدمات ارزنده‌ی او، وی را « پدر شیمی» نامیده‌اند.جابربن حیان جابربن حیان چنین عقیده داشت که…