مرور برچسب

گاو برنزی

شکنجه باستانی گاو برنزی شکنجه ای بسیار دردناک در یونان باستان

“گاو برنزی” یا “گاو سیسیلی” شکنجه ای بسیار دردناک بود که برای مجرمین محکوم به اعدام در یونان باستان استفاده میشد.روش استفاده از این گاو برنزی -که در ابعاد یک گاو واقعی ساخته شده بود- اینگونه بود که در روی گاو را باز می کردند، مجرم فلک…