مرور برچسب

گرافیتی‌های مربع کلمه

۱۰ گرافیتی‌های باستان که هوش از سرتان می‌پرانند

وقتی به گرافیتی فکر می‌کنیم، همه‌مان نوشته‌های یا طراحی‌های بدبو و رنگارنگ روی ساختمان‌ها به ذهن‌مان می‌رسد. بعضی از این طراحی‌های ناخواسته گاهی خوب به نظر می‌رسند. گرافیتی‌ها شکلی از هنر شهری هستند و هنرمندانش با این هنر، احساسات‌شان را