مرور برچسب

گردشگران چینی

ونیز هلند ؛ مقصد محبوب گردشگران چینی+تصاویر فوق زیبا

خیت‌هورن نام شهرستانی در استان اُفِرَیسِل هلند است و به دلیل آنکه هیچ خودرویی اجازه ورود به آن را ندارد به «ونیز هلند» معروف شده است. خیت‌هورن معروف به «ونیز هلند» در ناحیه استین‌ویکرلاند استان افریسل است و ۲ هزار و ۶۲۰ نفر جمعیت…