مرور برچسب

گلادیاتورهای زن و مرد

ناگفته هایی جالب از سرنوشت گلادیاتورهای زن و مرد!

 گلادیاتورها به مبارزان مسلحی گفته می شد که به مبارزات و برخوردهای خشونت آمیز با دیگر گلادیاتورها، حیوانات وحشی و همینطور با جنایتکاران محکوم به مرگ می پرداختند.نبرد گلادیاتورها یکی از سرگرمی های مردم روم باستان بوده است. آن ها با…