مرور برچسب

گنبد سلطانیه؛ گل سرسبد معماری اسلامی ایرانی

معرفی گنبد سلطانیه ؛ گل سرسبد معماری اسلامی ایرانی

معرفی گنبد سلطانیه گنبد سلطانیه، گل سرسبد معماری اسلامی ایرانی، بزرگ‌ترین گنبد تاریخی در ایران و بزرگترین گنبد خشتی آجری در سراسر جهان است. این گنبد در فهرست آثار میراث جهانی رسماً به ثبت رسیده است. پس از گنبد کلیسای سنتا ماریا دل فیوره و…