مرور برچسب

گورستان شاهان

مکان مقبره شاهان ایرانی کجاست (از آغاز صفویه)

غالباً اتفاق مي افتد كه هر يك از ما حتي در دانستن محل دفن نامدارترين پادشاهان كشور خود به زحمت مي افتيم و چون براي سلاطين مقبره خاصي نيست و نعش بعضي از آنها را براي تقرب به بزرگان دين از محل واقعه به عتبات برده اند، تشخيص مدفن ايشان اكثر…