مرور برچسب

گیرسو

لاگاش ، دولت شهر سومریان

لاگاش /Lagash/ دولت –شهر سومری (در نیمۀ راه میان دجله و فرات) شامل محل های تللو (گیرسو Girsuی باستانی) و تل الحیبّا Tell al-Hibba (اوروک باستانی) بود. براثر کاوش ها، تعداد بسیاری اشیای هنری و کتیبه از این محل ها به‌دست‌آمده است. به علت…