مرور برچسب

گی بیل

گی بیل ، خدای آتش

گی بیل/ Gibil/خدای آتش نزد سومری‌ها و گیرا _ او/ Girra/u/نزد اکدی ها این خدا که خدایی بسیار قدیمی است در فهرست خدایان فارا دیده می‌شود. بعد ها، از او در دعاها و تشریفات مربوط به جادوگری، به‌عنوان نیروی تطهیر کننده آتش نام می‌برند و او را…