مرور برچسب

یاریکِ

یاریکِ و نیکال

یاریکِ و نیکال Yarik and Nikkal  -ماه-خدایان اوگاریتی نیکال، گونه محلی دیگر نین گال Ningal سومری است یاریک یک ماه-خدای سامی غربی به شمار می‌رود. از یک اسطورهٔ ناقص چنین برمی‌آید که چگونه نیکال به وسیله پدرش Hrhb «پادشاه میوه تابستانی» به…