مرور برچسب

یافته‌ای استثنائی

گورکن گرسنه در جستجوی غذا گنجینه روم باستان را کشف کرد!

باستان‌شناسان می‌گویند در جستجوی غذا به لطف تلاش‌های یک گورکن، گنجینه‌ای شامل حدود ۲۰۰ سکه مربوط به دوران روم باستان در شمال غربی اسپانیا کشف شده است. گورکن گرسنه در جستجوی غذا گنجینه متعلق به دوران روم باستان را کشف کرد. این سکه‌ها که