مرور برچسب

یاکوب ادوارد پولاک

امنیت اموال مردم در زمان قاجاریه

گزارش‌هایی از دوران قاجار باقی‌مانده که وضعیت امنیت اموال مردم را نشان می‌دهد و راپورت‌های نظمیه عهد ناصری هم هست درباره میزان وقوع جرائم دزدی. در دوره قاجار دزدی، پس از دعوا و مرافعه دومین جرم پرتکرار بوده است و به‌گواهی اسناد تاریخی: