مرور برچسب

یخچال توپ یخی

یخچال‌های زمان قدیم چه ظاهری داشتند؟

ساخت یخچال از ساخت ساختمان سنگی زیرزمینی بزرگ آغاز شد و کل روستا را تامین می‌کرد و امروز هم به یک ابزار راحتی تقریبا در تمام خانه‌های امروزی تبدیل شده است. یخچال هم از همان زمان تحولات زیادی به خودش دیده است. این اختراع بشر در اشکال مختلف،