مرور برچسب

یزدگرد دوم پادشاه ساسانی

مورخان و نویسندگان رومی، ارمنی و سُریانی تاریخ ساسانیان-بخش دوم

    -بخش دوم ج ) الیزه وارداپت :     این مورخ که اصلاً از اهالی ارمنستان است توسط کریستن سن مؤلف کتاب ایران در زمان ساسانیان الیزه وارداپت نامیده شده است. نام درست وی در منابع تاریخی «الیزه وارتابذ» است. وی در آغاز سده پنجم میلادی…