مرور برچسب

یزدگرد ساسانی

نامه ی منحوس عمر به یزدگرد

نامه عمر به يزدگرد سوم ساسانی و پاسخ يزدگرد به آننسخه اصلی اين نامه ها در موزه لندن نگهداری مي باشد.زمان نگاشته شدن اين نامه مربوط به پس از جنگ قادسيه و پيش از جنگ نهاوندکه حدود چهار ماه به طول انجاميد. * نامه عمر بن الخطاب: از عمر بن…

حکایت مرگ یزدگرد ساسانی در چشمه سبز چه بود؟

یزدگرد ساسانی چهاردهمین پادشاه سلسله ساسانی و پدر بهرام گوربود. در دوره او جنگ‌های طولانی مدت بین ایران وروم تقریباً به حالت صلح درآمد و او پس از سیصد سال برای نخستین بار کلیسای ایران را به رسمیت شناخت و در سال ۴۰۹ میلادی برای زندانیان…