مرور برچسب

یمارستان سینا

آشنایی با اولین‌ بناهایی که در تهران ساخته شده‌اند

نخستین نمایشگاه هنری در ایران در ۷ اردیبهشت ۱۲۴۱ در مدرسه صنیع‌الدوله یا همان نقاشخانه دولتی تهران برگزار شد. نمایشگاهی که از آثار هنرجویان هنر نقاشی مدرسه صنیع‌الدوله بود و الگویی شد، برای سال‌های بعد که گالری آپادانا به عنوان نخستین گالری…