تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

یونس

حضرت یونس

یونُس بنا بر عهد عتیق و قرآن پیامبری بود در قرن ۸ پیش از میلاد مسیح از شمال الناصرة که به دستور خدا به نینوا، پایتخت آشور مسافرت کرد. او پنجمین پیغمبر از دوازده پیامبر کوچک بنی‌اسرائیل پسر امتای و از نوادگانزبولون بود. یونس پیامبر در زمان…

سلسلۀ پنجم تا دهم مصـر

سلسلۀ پنجم 2345 - 2494 ق.م: نُه نفر از فرمانروایان این سلسله برای ما شناخته شده هستند که عبارتند از: (1. یوسِرکاف 2. ساهوره 3. نِفِریُرکار 4. شِپ سِسکارایسی 5. نِفِرِفرِ 6. نیوسِرر 7. مِنکا اوهور آکااهور 8. جـِد کارایسی 9. یونس / اوناس.)…