مرور برچسب

یکم دی

مهم ترین رویدادهای تاریخی یکم دی

 قزاقان روسی در تبریز در سطوح وسیعی دست به کشتار زدند. روس‌ها عده‌ای را به وضع دلخراشی با نفت و بنزین سوزاندند و عده‌ای را نیز در تنور آتش انداختند.به گزارش ایسنا، مهم‌ترین رویدادهای یکم دی را در ادامه به نقل از پایگاه «موسسه