تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور رده

تاریخ تمدن لیدی باستان

 لیدیه (به یونانی: Λυδία) یک پادشاهی باستانی در عصر آهن در غرب آناتولی بوده‌است.ثروتمندترین کشور منطقهٔ آسیای کوچک لیدیه است.

پایتخت پادشاهی لیدیه شهر سارد بود. پادشاه لیدی به منظور مقابله با کوروش بزرگ با فرمانروای اسپارت که از مهم‌ترین شهرهای یونان بود، پیمان بست.

کوروش بزرگ به لیدیه حمله کرد و سارد را در سال ( ۵۴۶ ق.م. ) به ایران افزود. عمر پادشاهی بزرگ لیدی با فتح شهر سارد، به پایان رسید.

در قرن (هفتم پ.م. )یونانیان ساردرا به تصرف خود درآورده و با ایران همسایه شدند. یونانیان شهرهای مهمی از جمله بیزانس یا استانبول فعلی را بنیان نهادند. امپراتوری روم در سال( ۱۹۶ پس از میلاد ) این سرزمین را فتح نمود.

انگیزه و خاستگاه مقام اندرزگری کرزوس نزد کورش در نظر مورخان یونانی

نویسنده: یزدان صفایی کورش دوم، همواره نزد تاریخ‌نگاران به عنوان پادشاهی که با شاهان شکست خورده، به مهربانی و بزرگواری رفتار می‌کرده است، شهره و نامور بوده است. این شهرت و آوازه‌ی کورش، هرچند که باید برخاسته از واقعیتِ ذاتی او بوده باشد اما…