نگاه مردم باستان به کوروش هخامنشی

کوروش بنیانگذار هخامنشیان و یکی از شاهان بزرگ است که شهرت جهانی پیدا کرده است و از او به عنوان پایه گذار حقوق بشر در جهان یاد میکنند.جالب آن است که این عنوان را به او غربیان که از یک فرهنگ بیگانه هستند داده اند و نخستین بار آنها واقعیت او را در عصر معاصر شناخته اند در حالی که عوام ایرانی در چند سده ی معاصر شاید نام این شخصیت را هم نمی شناخته اند.کم کم به تدریج تحقیقات باستانشناسی و کشف لوح منشور حقوق بشر کوروش،بهت و حیرت همگان و اول از همه غربی ها را برانگیخت و نگاه معاصر را به کوروش علمی تر و منطبق بر مستندات تاریخی کرد.

همین چند روز پیش همزمان با دویست و چهلمین سالگرد استقلال آمریکا،تندیس در لس آنجلس کالیفرنیا رونمایی شد تا یادی از مسالمت و همزیستی باشد در کشور بیگانه آمریکا،گرچه ما ایرانیان او را آنچنان خودی به حساب نمی آوریم!!و حتی سر پاسداری از آرامگاهش گیر و کش داریم!!

اما ایرانیان باستان و کلا مردم باستان اینچنین به کوروش نگاه نمی کرده اند و یاد او را گرامی می داشته اند.دکتر زرینکوب می گوید : (( کوروش،چنانکه محققان به درستی خاطرنشان کرده اند،در سراسر دنیای باستانی به مثابۀ مردی فوق العاده نگریسته شد.پارسیها که وی آنها را از مرتبه ای خامل به مقام فرمانروایی عالم رسانید،او را پدر می خواندند.یونانیها که وی آنها را مقهور قدرت خویش ساخت در او به چشم پادشاه نمونه و فرمانروای قانونگذار می نگریستند،و قوم یهود که وی معبد و آزادی عبادت آنها را به ایشان بازگردانید او را شبان یهوه و مسیح خدا می خواندند.عامۀ مردم در مانای،ماد،عیلام،اورارتو،لیدیه،بابل و حتی فنیقیه،او را به چشم نجات بخش می دیدند و از اینکه در او خشونت و تعدی امپراطوریهای گذشته جای خود را به عدالت و تسامح داده بود از وی خرسند بودند.))

نقل قول از زرینکوب،روزگاران،نشر سخن،چاپ سیزدهم،سال۱۳۹۱،ص۷۴

 

شاهین زرین

خیلی عاشق تاریخم و مطالعه آزاد در این زمینه دارم. از نظر من علم تاریخ یعنی فهم گذشته برای تغییر امروز برای ساخت آینده بهتر. تاریخ باعث شده تا خیلی چیزا رو درباره پیرامون خودم،جامعه،سیاست و جهان بهتر بفهمم و سره از ناسره بهتر برام روشن بشه.پیشنهاد میکنم تاریخ بخوانید از نوع مطالعه آزاد. به قول ملک زاده نویسنده انقلاب مشروطیت،آدم با تاریخ عمرش خیلی بیشتر میشه.صدها و هزاران سال بیشتر

مطالب مرتبط

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
دنبال کردن