مرور رده

تاریخ تمدن مصر باستان

به تمدنی که در شمال شرقی آفریقا در دره رود نیل در زمان (3000 پیش از میلاد ) تا زمانی که مصر توسط اسکندر مقدونی فتح شد را مصر باستان می‌گویند.

فرمانروایان مصر باستان فرعون نامیده می‌شدند . کشاورزی در جامعه مصر باعث تغییرات زیادی شده بود.

بیشتر مصریان در کشتزارها مشغول به کار بودند و برخی نیز به سفالگری می‌پرداختند.

تاریخ ما، بزرگترین منبع فارسی برای تاریخ مصر باستان است. در تاریخ ما 250 مقاله برای تاریخ مصر داریم. میتوانید از بخش جستجوی سایت مطالب مد نظر خودتان را جستجو کنید.

سازنده اهرام مصر چهره ای هولناک داشت + ویدئو

هوش مصنوعی اقدام به چرخاندن چندین چهره با سرعتی زیاد کرد که به نظر می آمد از همان آغاز انسان نبودند.«تصویر چهره کسی که اهرام بزرگ مصر باستان را ساخت بکش!». این درخواستی بود که ما از یک برنامه هوش مصنوعی داشتیم.پاسخ اما بسیار عجیب و…

فرمانروایی همزمان دو فرعون در مصر!

تاریخ و تمدن مصر باستان با پیدا شدن آثاری با قدمت 3700 سال از نو نگاشته می‌شود.باستان شناسانی از مصر و اسپانیا در خلال کاوش‌های خویش در محوطه‌ای تاریخی واقع در جنوب مصر موفق به یافتن آثاری شده‌اند که حاکی از این است که در هزاران سال

آمانیرناس، ملکه تک چشم آفریقا که سر سزار روم را زیر پاهایش گذاشت!

افراد اندکی در تاریخ در برابر امپراتوری روم مقاومت کردند و مخالفتشان را در مقابل توسعه فزآینده آن بروز دادند.از بربر‌های قبیله اروپای مرکزی تا گل‌ها و بریتانیایی‌های ستیزه جو و همه مسیر تا پادشاه کوشی در سودان کنونی، مواجه با