دسته: تاریخ تمدن یونان باستان

سرچشمه شرک یونانیان

وقتی جویای وجوه مشترک تمدن مابین شهرهای یونان میشویم، پنج وجه اصلی نمایان میشود: زبان مشترک با لهجه‌های محلی; حیات معنوی مشترک که فقط چهره‌های برجسته آن در زمینه ادبیات،...

تاریخ جزیره سیسیل

غنیترین کوچنشین یونانی در غرب، جزیره سیسیل بود که خاکی بسیار حاصلخیز و آتشفشانی داشت و غلات فراوان به بار میآورد. باغهای زیتون و مو و میوه‌های دیگر به حد...

اکتشاف تروآ

شهر باستانی ایلیون که نام آن در شعرهای هومر و ویرژیل نیز دیده می شد، در دهه ۱۸۷۰ میلادی توسط باستان شناسی آلمانی به نام «هاینریش اشلیمان» شناسایی گشت. بعد...