دسته: تاریخ تمدن یونان باستان

تاریخ جزیره سیسیل

غنیترین کوچنشین یونانی در غرب، جزیره سیسیل بود که خاکی بسیار حاصلخیز و آتشفشانی داشت و غلات فراوان به بار میآورد. باغهای زیتون و مو و میوه‌های دیگر به حد...

اکتشاف تروآ

شهر باستانی ایلیون که نام آن در شعرهای هومر و ویرژیل نیز دیده می شد، در دهه ۱۸۷۰ میلادی توسط باستان شناسی آلمانی به نام «هاینریش اشلیمان» شناسایی گشت. بعد...