مرور رده

تاریخ تمدن ایران باستان

 

 

از زمان تشکیل دولت ماد تا زمانی که حکومت ساسانیان سرنگون شد را دوران ایران باستان می‌نامنند  که در آن زمان عرب ها به ایران حمله کردند . در ایران گروههایی با تمدن و فرهنگ های مختلفی قبل از مهاجرت آریایی ها به ایران ، زندگی می‌کردند .  مردمانی که در این سرزمین ها می‌زیستند  با خلاقیت و استعدادهاو ارتباط با شرایط جغرافیایی محل سکونتشان تاریخ فرهنگ و تمدن خود را به وجود آوردند .

لوح سنگی خشایارشا مشهور به دیوان

خشیارشا گوید : هنگامی که من شاه شدم در میان این کشورها نافرمانانی بودند. پس اهورامزدا مرا یاری داد.به خواست او من آن کشورها را در هم نوردیدم و به جای خود نشاندم

کتیبه خشایارشا بر کاشیهای کاخ آپادانا

گوید خشیارشا شاه بزرگ : به خواست اهورامزدا بسی بناهای زیبا به فرمان پدرم داریوش ساخته شد .هم به خواست اهورامزدا من بر آن بناها افزودم و آنها را بیشتر کردم . اهورامزدا و دیگرایزدان مرا و شهریاری مرا پایدار سازد

سنگ نبشته حرمسرا خشایارشا

گوید خشیارشا : داریوش شاه را پسران دیگر هم بود .اما اراده اهورامزدا چنان بود که داریوش پدر من مرا جانشین خود کرد . آنگاه که پدر من داریوش از این جهان رفت به خواست اهورامزدا من به جای پدرم شاه شدم و بر تخت نشستم

کتیبه خشایارشا بر پلکان کاخ هدیش

خدای بزرگ است اهورامزدا که این زمین را آفرید که آن آسمان را آفرید که مردم را آفرید که برای مردم شادی آفرید.که خشیارشا را شاه کرد.یک شاه از بسیاری یک فرمانروا از بسیاری.من خشیارشا شاه بزرگ شاه شاهان شاه کشورهایی که ملل گوناگون دارند شاه در…

کتیبه خشایارشا در کاخ تچر

جرز شرقی پلکان جنوبی کاخ تچر بر روی ستونی که سقف را نگه می داشته کتیبه ای از خشیارشا دارد که به ایلامی و بابلی ترجمه شده است. سه کپی دیگر ار آن نیز در سکویی که کاخ تچر بر آن ساخته شده دیده می شود

خلاصه ای از مراسم تاجگذاری در سلسله هخامنشیان در زمان اردشیر دوم هخامنشی

مراسم جانشینی شاه جدید در سلسله هخامنشیان زندگینامه اردشیر در کتاب مردان نامی پلوتارک(که احتمالا از نوشته های کتزیاس نیز بهره گرفته است) : بی درنگ پس از مرگ داریوش دوم، شاه(اردشیر دوم) به پاسارگاد رفت تا در مراسم آغاز سلطنت که توسط…

کتیبه خشایارشا بر پلکان آپادانا

خدای بزرگ است اهورامزدا که این زمین را آفرید که آن آسمان را آفرید که مردم را آفرید که شادی برای مردم آفرید.که خشیارشا را شاه کرد

کتیبه گنج نامه خشایارشا

خدای بزرگ است اهورامزدا که بز رگترین خدایان است . که این زمین را آفرید که آسمان را آفرید که برای مردم شادی آفرید که خشیارشا را شاه کرد.یک شاه از بسیاری یک فرمانروا از بسیاری.من خشیارشا شاه بزرگ شاه شاهان شاه سرزمینهای دارای مردمان بسیار شاه…

آرکائیم

آرکائیم(به روسی: Аркаим) نام مکانی باستانی در جنوب کوه‌های اورال در استان چلیابینسک روسیه است. آرکائیم سکونت‌گاهی مربوط به فرهنگ سینتاشتا بوده‌است.