تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان

گورستان سلطنتی اور درعراق

این گورستان که توسط لئونارد وولی حفاری شده است . کاشف که خود از کثرت تجحیزات و وسایل مختلف مکشوف به وجد آمده ، در توصیف و تجلیل آن همه زینت آلات ، ظروف و سلاحهای مختلفی که همراه بوده در شگفت مانده است . کاسه ها خنجرهای زرین پیکرهایی از طلا و سنگ لاجورد ، قوچی که در بیشه گرفتار شده ، سرهای زرین و سیمین حیوانات و سر چندین بربط یا القار (آلت موسیقی چنگ مانند) روسری ملکه « شوباد» و مهمتر از همه کلاه خود زرین مس – کلم – دوگ همه د ر زمره این کشفیات بوده است وی این گورستان را چنین توصیف کرده : در حالی که نوازندگان موسیقی می نواختند و سربازان گارد تشریفات درباریان را مشایعت می کردند بانوان درباری با لباسهای فاخر به دنبال جنازه سروران خود به سوی گورهای دهشتناکی که ابدیشان بود روان بودند همگی یکجا در دل خاک خابیده بودند**
مطالب خواندنی:
وی ادامه می دهد:تردیدی نیست که این خاکسپاریها در دوران نخستین پادشاهان اور انجام شده است و در شانزده گور سلطنتی کتیبه های متعددی یافت شده که بیشترشان روی مهر استوانه ای است اما تنها به دنبال دو نام مس – کلم – دوک – و اَ – کلم – دوک – عنوان لوگل () دیده می شود و دو نام دیگر یعنی اسامی ینن – یندا کلم دوک – و پو آبی یم ناشناخته ، عنوان ینن (ملکه ) آمده است اما تمام گورها به استثنای دو تا در دوران نبش و غارت شده است و می توان کمبود کتیبه را در گورستان سلطنتی دیگر را به حساب گذاشت . اما آنچه حیرت آور است دفن جمعی اشخاص در گورهاست که گاهی تعدادشان به هفتادو چهار نفر در مقیاسهای کوچکتر و محدودتر در مصر و در میان بعضی اقوام دیگر وجود داشته اما درهیچ زمان دیگری از بین النهرین جز همین گورستان تا زمان صدام آدم کش دیگر دیده است .

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

ممکن است شما دوست داشته باشید

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن