گورستان سلطنتی اور درعراق

این گورستان که توسط لئونارد وولی حفاری شده است . کاشف که خود از کثرت تجحیزات و وسایل مختلف مکشوف به وجد آمده ، در توصیف و تجلیل آن همه زینت آلات ، ظروف و سلاحهای مختلفی که همراه مردگان بوده در شگفت مانده است . کاسه ها خنجرهای زرین پیکرهایی از طلا و سنگ لاجورد ، قوچی که در بیشه گرفتار شده ، سرهای زرین و سیمین حیوانات و سر چندین بربط یا القار (آلت موسیقی چنگ مانند) روسری ملکه « شوباد» و مهمتر از همه کلاه خود زرین مس – کلم – دوگ همه د ر زمره این کشفیات بوده است وی این گورستان را چنین توصیف کرده : در حالی که نوازندگان موسیقی می نواختند و سربازان گارد تشریفات درباریان را مشایعت می کردند بانوان درباری با لباسهای فاخر به دنبال جنازه سروران خود به سوی گورهای دهشتناکی که آرامگاه ابدیشان بود روان بودند همگی یکجا در دل خاک خابیده بودند**
وی ادامه می دهد:تردیدی نیست که این خاکسپاریها در دوران نخستین سلسله پادشاهان اور انجام شده است و در شانزده گور سلطنتی کتیبه های متعددی یافت شده که بیشترشان روی مهر استوانه ای است اما تنها به دنبال دو نام مس – کلم – دوک – و اَ – کلم – دوک – عنوان لوگل (پادشاه) دیده می شود و دو نام دیگر یعنی اسامی ینن – یندا همسر کلم دوک – و پو آبی همسر یم پادشاه ناشناخته ، عنوان ینن (ملکه ) آمده است اما تمام گورها به استثنای دو تا در دوران باستان نبش و غارت شده است و می توان کمبود کتیبه را در گورستان سلطنتی دیگر را به حساب گذاشت . اما آنچه حیرت آور است دفن جمعی اشخاص در گورهاست که گاهی تعدادشان به هفتادو چهار نفر در مقیاسهای کوچکتر و محدودتر در مصر باستان و در میان بعضی اقوام دیگر وجود داشته اما درهیچ زمان دیگری از بین النهرین جز همین گورستان تا زمان صدام آدم کش دیگر دیده نشده است .
عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها