مراحل پژوهش در تاریخنگاری

0 14,575

به طور خلاصه میخواهم مراحل پژوهش در تاریخنگاری را فهرست وار بنویسم.

در هر نوع پژوهش و از جمله در پژوهش های تاریخنگاری نظم و مراحلی هست که بکاربردن و رعایت آن مراحل الزامیست.دربارۀ تعداد مراحل پژوهش و نیز اینکه در ترتیب تقدم و تأخر آنها چگونه است نظریه های متفاوتی ارائه شده است ولی اغلب این نظریه ها در عمل جوابگوی کاملی نیستند.نهایت اینکه با توجه به نظریه های مختلف و با درنظر گرفتن نتایج تجربی از تطبیق مراحل مزبور در عمل،یک پژوهش تاریخی را می توان شامل هشت مراحلۀ مستقل،اساسی و پیاپی دانست.

۱-انتخاب موضوع و عنوان تحقیق

۲-تهیه طرح مقدماتی

۳-گردآوری مدارک و اطلاعات و مواد تحقیق

۴-تصفیه

۵-تعیین مسأله

۶-تحلیل اطلاعات

۷-تهیه طرح نهایی پژوهش

۸-تالیف و نگارش

روش تحقیق در تاریخنگاری(pdf)،قائم مقامی،نشردانشگاه ملی ایران،۱۳۵۸،ص۱۰ و نگاره از ویکیپدیا

عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها