جنگ های امپراطوری عثمانی

پیروزى مجارستان و فتح بودا سبب تهییج عثمانی‌ها  شده و سلطان سلیمان در ۱۵۲۹ تصمیم مى گیرد وین را تسخیر کند. وین بر سر راه دانوب در دنیاى قرن ۱۶مهمترین شهر اروپا محسوب مى شد و براى اروپاى غربى ومرکزى از دست رفتن آن غیرقابل تصور بود.

آرشیدوک فردیناند شاه هاپسبورگ و برادر شارل پنجم پس از آنکه از حرکت سپاه ۱۲۰هزار نفرى عثمانى باخبر شد نجبا اتریش را تشویق به ایراد خطابه هاى مختلف در سراسر خاک آلمان و اتریش کرد. براى آلمانها نیز شکى نمانده بود که هدف عثمانی‌ها  نه اروپاى شرقى بلکه تصرف اراضى حاصلخیز مرکز و شمال اروپا و ح حتى رود راین است. اروپاییهاى کاتولیک و پروتستان اکنون براى جلوگیرى از پیشروى سلطان هم قسم شده بودند.

سپاه سلیمان که به خاطر بارندگى با کندى مسیر بودا را به وین مى پیمود زمانى به دیوارهاى وین رسید که۲۰هزار پیاده نظام کار آزموده ایتالیایى، آلمانى و اتریشى در پشت حصارهاى عظیم و تقویت شده وین سنگر گرفته بودند.

مهندسان آلمانى و اتریش به سرعت به بناى استحکام در اطراف رود دانوب پرداختند و کلیه دروازه هاى وین تیغه شد!

 

نبرد وین نقطه عطف جنگ های امپراطوری عثمانی

باران مجدداً به کمک مدافعان اروپایى آمده و در ژوئن۱۵۲۹ سلطان نتوانست توپهاى عظیم خود را بر روى زمینهاى لغزان به حرکت درآورد و در نتیجه تنهابه انتقال توپهاى کوچک و متوسط خود قناعت کرد. ترکها از ۱۴روز اول حملات خود هیچ نتیجه‌اى نگرفتند چرا که گلوله‌هاى توپ به قلعه اثرگذار نبود و مین‌هاى فعال شده در پاى حصارها نیز نمى توانست یک حصار را به طور کامل فرو بریزد.

Vienna_Battle_1683.jpg

450px-TB_Angriff.gif

 

چندین بار عثمانی‌ها  سعى کردند از شکافهاى کوچک ایجاد شده در پناه توپخانه به داخل قلعه نفوذ کنند اما هر بار با ضربات سنگین پیاده نظام زرهپوش اروپاییها به عقب رانده شدند. نبرد تا ماه اکتبر بى نتیجه ادامه یافت و قرار شد عثمانی‌ها  آخرین تلاش خود را بکنند. در سحرگاه ۱۴اکتبر۱۵۲۹توپ‌هاى عثمانى به صورت همزمان به غرش درآمدند و حفره اى به عرض ۵۰ متر ایجادکردند هزاران سرباز ترک از همان شکاف کم عرض سعى کردند وارد حصار شوند اما دفاع فشرده شوالیه هاى ایتالى و آلمانى از این منطقه قتلگاه بزرگى براى آنها ساخت. سلطان برگ آخر خود را مأیوسانه رو کرد. مردان ینى چرى با گذر از روى جنازه هاى سربازان ترک سعى کردند به ضرب شمشیرهاى سنگین و نیزه هاى بلند راهى به درون قلعه بگشایند اما پایدارى مهاجمان و به هم خوردن نظم وترتیب آنها سبب شدتا این بارعثمانی‌ها  پیروز میدان نباشند. مرگ صدها سرباز برگزیده ینى چرى سبب شد تا سلطان از تصرف وین منصرف شود.

Walka_o_sztandar_turecki.jpg

عقب نشینى ترکها از دروازه وین نفس هاى در سینه حبس شده اروپاییان را آزاد کرد. ناقوس‌ها به صدا درآمد و مردم سرودهاى پیروزى سردادند. «سلطان» بالاخره متوقف شده بود.

 

نتیجه نبرد وین

سلیمان ۳سال بعد نیز قصد فتح وین را کرد اما پس از آنکه اطراف این شهر را به آتش کشید و اراضى هاپسبورگها را لگدکوب کرد وحتى به انتظار ورود ارتشهاى اروپایى نشست چون مطمئن شد که آنها قصد مبارزه با وى را به روى زمین صاف و بى دفاع ندارند به اسلامبول بازگشت. اما وینیها نیز پیروزى خود را قطعى نمى دانستند بنابراین بارها با ارسال هدایا و ابراز دوستى سعى کردند سلطان عثمانى را وادار به قبول صلح کنند.

نبرد وین حدود ۸۰سال بعد از نبرد قسطنطنیه بود و مى توان آن را پایان یک دوران درخشان در تاریخ عثمانى دانست. دورانى که هر روز آن توأم با پیشروى و فتح بود.

اما توقف در پاى دروازه هاى وین عملاً نقطه عطفى در تاریخ عثمانى بود. این امپراتورى پس از ۱۵۲۹ هیچ گاه نتوانست پیشروى مهمى در اروپا کند.

نبرد وین از نبردهاى قطعى تاریخ بودکه سبب تغییر مسیر تاریخ شد. سقوط این شهر، بوهم و آلمان را در برابر قدرت ویرانگر عثمانى بلادفاع مى گذاشت چرا که سلطان سلیمان براى فتح اروپا تنها ۲نیرو در مقابل داشت امپراتورى اسپانیا و دولتهاى هاپسبورگ.

نبرد وین جانى دوباره به سربازان اروپایى نیز داد آنها که از ۱۰۷۱ میلادى یکسره تنها نظاره گر شکست از نیروهاى مشرق زمین بودند هرگز گمان نمى کردند در برابر ارتش۱۲۰هزار نفرى عثمانى دوام بیاورند.(این نیروها تا۲۰۰هزار نفر نیز برآورد شده بودند.

پی نوشت :

البته لازم به ذکره که وین دو بار محاصره شد توسط عثمانی یک بار در سال ۱۵۲۹ میلادی یک بار دیگه هم در سال ۱۶۸۳

 

ممکن است شما دوست داشته باشید

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن