قدمت تمدن تاریخ تایلند

کشفیات باستان شناسی شمال شرق دهکده Ban Chiang به اینکه قدمت تمدن برنز در تایلند به ۵۶۰۰ سال پیش بر می گردد اشاره می کند.
موج پی در پی مهاجران شامل Mon, Khmerو تایلندی ها بتدریج وارد سرزمینی که هم اکنون تایلند نامیده می شود شده است. کندترین سفرها در طول دره های رودخانه fertile از جنوب چین انجام می شد .
در قرن های یازدهم و دوازدهم بر بیشتر Khmerها Angkor ها حکومت کرده اند. در اوایل سال ۱۲۰۰ تایلند با ایالت های شمالی در Lanna و Phayao , Sukhothai تاسیس شده است.
در سال ۱۲۳۸ دو سر دسته تایلندی در برابرKhmer شورش کردند و اولین پادشاهی مستقل رادر Sukhothai تاسیس کردند .

آئیین بودایی بعنوان مذهب حاکم در تایلند استقرار یافت. برخی از الفبای تایلندی و اولین عبارت هنر تایلندی ، شامل نقاشی ، مجسمه سازی ، معماری و ادبیات درحال تولد بود.
Sukhothai در خلال سال ۱۳۰۰تنزل کرد و سرانجام تابع ایالت آیوتایا شد، یک پادشاهی فعال جوان که آن را از جنوب تا دره رودخانه Chao Phraya وسعت بخشید درسال ۱۳۵۰ تاسیس شد و بقایای آیوتایا بعنوان پایتخت تایلند تا سال۱۷۶۷، زمانی که در تجاوز برمه ای ها تخریب شد پابرجابود.
حدود ۴۱۷ سال آیوتایا پایتخت بود ، با۳۳ عدد پادشاه تایلندی ها فرهنگ های متمایزی آوردند تا باروریشان را تکمیل کنند. در نهایت آنها سرزمین شان را از دست Khmer رهانیدند و با کشورهای عربی ، هندی ، چینی ، ژاپنی و اروپایی ارتباط برقرار کردند.
تخریب آیوتایا صدمه بزرگی برای تایلندی ها بود مثل از دست دادن پاریس یا لندن برای فرانسوی ها یا انگلیسی ها . گرچه تایلند در کمتر از چند ماه احیاء شد و برمه ای ها بوسیله پادشاه Taksin بیرون شدند ولی بعدها Thon Buri را بعنوان پایتخت خود قرارداد .
در سال ۱۷۸۲ ، اولین پادشاه سلسله Chakri ، روما را تاسیس کرد و پایتخت جدیدش را در منطقه ای از یک دهکده کنار رود که بانکوک نامیده می شد آغاز کرد.
دومین پادشاه Chakri ، Mongkut (روما چهارم ) درمحدوده ۱۸۵۱و۱۸۶۸ حکومت کرد و پسر او بنام Chulalongkorn (روما پنجم )درسال ۱۸۶۸-۱۹۱۰ تایلند را از مهاجران غربی با یک سیاست زیرکانه محافظت کرد. امروزه تایلند یک سلطنت مطلقه است . پادشاه Bhumipol Adulyadej قوای مقننه را در مجلس ملی و قوای مجریه شامل یک کابینه سرپرستی شده بوسیله نخست وزیر و قوه قضاییه شامل قوانیین دادگاه را اعمال کرد.

عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها