انلیل و سود/ Enlil and  sud/

محتویات
  1. منبع:

اسطورۀ سومری که از یک‌گونۀ بابلی کهن از نیپور به‌دست‌آمده و بازسازی شده است به اضافۀ یک بخش بابلی میانه و یک متن دو زبانه نو _ آشوری از نینوا. انلیل مجرد در جستجوی همسری مناسب است. در راه ارش Ereš با سود sud الهۀ جوان و زیبا ملاقات می‌کند و پیشنهاد هایی به او می‌دهد، ولی پیشنهاد های او با خشم و غصب رد می‌شود. سود، در خانۀ پدر و مادر خود پنهان می‌شود و انلیل به نیپور بازمی‌گردد، و سپس نوسکوزیر خود را نزد مادر سود  یعنی نانیب گال Nanibgal  می‌فرستد تا از او رسماً دخترش را خواستگاری کند و قول می‌دهد هدایای معمول را تقدیم و مهریه ای سنگین برای همسر آینده تعیین کند. همچنین این زن می‌تواند به‌عنوان فرمانروای خدایان در مقام رفیع  شوهر آینده اش شریک باشد. برای مادر نیز، مقامی ارجمند تعیین خواهد شد و«بر زندگی مردم تسلط خواهد یافت.»

گذشته از این، به نوسکو گفته می‌شود که یک هدیۀ شخصی انلیل را به نزد سود بفرستد. نوسکو مأموریت خود را انجام می‌دهد و پیشنهاد انلیل پذیرفته می‌شود و نانیب گال، از انلیل می‌خواهد که خواهرش آرورو را بفرستد که خانه را برای عروس جوان مهیا سازد او، آرورو (اگرچه اکنون اینجا نین ماخ نامیده می‌شود)، را با  کار گزاری بزرگ و حامل هدایا شامل حیوانات وحشی و اهلی، محصولات لبنی، عسل، میوه، فلزات و جواهر اعزام می‌دارد. پس از یک افتادگی در متن، سود را به معبد انلیل در نیپور رهنمون می‌شوند. به او درباره سعادتی که در عشق انلیل خواهد یافت، مطالبی گفته می‌شود. پس از ورود او شخصی بر چهرۀ سود  روغن می‌پاشد. سپس بر روی بستری درخشان مراسم ازدواج انجام می‌گیرد و پس از آن، انلیل سرنوشت او را تعیین می‌کند وظایف گوناگون خداوندی او را معین می‌سازد. وی او را نین تو Nintu می‌نامند یعنی «بانویی که می‌زاید» یا آشتان Aštan به معنای«غله» و سرانجام نین لیل به معنای «همسر بزرگ انلیل» یعنی ملکۀ نیپور می نامد.

 

عکس Image result for Enlil and  sud 28674 Tarikhema.org

انلیل و سود

 

عکس Image result for Enlil and  sud 28674 Tarikhema.org

انلیل و سود

 

منبع:

  • کتاب  اساطیری ، اثر ژاله آموزگار،
    انتشارات سمت، چاپ شده در مهر ۱۳۹۵
  • تهیه الکترونیکی: سایت ، اِنی کاظمی
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.