دامکینا / Damkina/

محتویات

 

الهۀ سومری« زن قانونی»؛ او را نیز « دام گال Dam .gal»، یعنی همسر بزرگ شخص محترم می‌نامیدند. احتمالاً او یکی از تجلیلات مادر_ الهه بود زیرا، نامش مترادف با نین خورساگ در ( اسطورۀ) انکی و نین خورساگ به‌کاررفته است. وی را از دورۀ سومر کهن می‌شناختند. در نیپور و ادب Adab پرستشگاهی داشت و در اوما Umma و لاگاش هدایایی دریافت می‌کرد. در دورۀ بابلی کهن، در وهلۀ اول، به‌عنوان همسر انکی مشهور شد که با او در آپسو زندگی می‌کرد و بنابراین، اکدی ها این الهه را شارات آپسو šarat  apsu یعنی « ملکۀ آپسو»می‌نامیدند. در اینجا بود که بر طبق انوماالیش، مردوک را زایید.

طرحی از دامکینا

منبع:

  • کتاب  اساطیری ایران، اثر ژاله آموزگار،
    انتشارات سمت، چاپ شده در مهر ۱۳۹۵
  • تهیه الکترونیکی: سایت ، اِنی کاظمی
ممکن است شما دوست داشته باشید

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن