نظام طبقاتى در کشور هند

با نظام طبقاتى در كشور هند بیشتر اشنا شوید

 

کشور پرجمعیت هندوستان با آن تاریخ کهنش ، بیش از هر جامعه اى رنگ طبقاتى دارد، که مى توان عنوان طبقات آن کشور را بر پنج طبقه و دسته و گروه مشخص کرد:

۱ قوم آریائى : که در ۴۰۰۰ سال قبل ، در دسته هاى مختلف وارد هند شدند و این ورود چون حالت تهاجمى داشت ، آریائیها به عنوان نیروى پیروز و مردم بومى هند به عنوان قوم مغلوب شناخته شدند. نیروى مهاجم ، اقوام بومى را کنار زدند و خود یک جامعه تشکیل دادند. آریائى ها پس از پیروزى قدرت را بدست گرفتند، و حکومت را در خاندان خود موروثى نمودند که بعدا به شاه زادگان و پادشاهان هند شناخته شدند و سلطنت و حکومت در این سلسله قرار گرفت .

۲ طبقه دوم ، چهره هاى قدیسین و زاهدان بود، که احتیاجات و نیازهاى معنوى و مذهبى و روحانى مردم هند را بر آورده مى نمودند. آریائى ها خود معتقد به قواى مرموز غیبى بودند و مذاهب ابتدائى مانند روح پرستى و آنمیسم در میان انان رواج داشت و مردم بومى هند هم با این عقاید و ادیان ابتدائى سر و کار داشتند و بر این باور بودند که اجنه و ارواج خبیثه و شرور طبیعت ، در جنگلها و رودخانه ها و در تاریکى ها و دامنه کوهها مکان دارند و هر آن ممکن است صدمه هاى فراوان بر آدمیان از رهگذر انجام مراسم مذهبى آنان را شاد نمود.

براساس این باورها، مردم احتیاج به افرادى داشتند که پاسخگوى آنان در مورد ارواح شرور و خبیث باشند تا آنان را در پناه قدرت معنوى خویش ‍ قرار داده و یارى رسانند. و از طرف دیگر چنین افرادى مى توانند قدرت قواى خیر و عطوفت و محبت خدایان بزرگ همچون خداى طوفان ، خداى گندم ، خداى باران ، خداى زمین ، و دیگر خدایان طبیعت را به سوى آنان جلب نمایند.

این افراد پرقدرت همان برهمن ها یا روحانیون ادیان هند بودند که دومین طبقه از مردم هند را تشکیل مى دادند. که اید طبقه اول را اداره کنندگان امور سیاسى کشور، و طبقه دوم را روحانیون و معلمان مذهبى کشور نامید که جامعه را بر محور آئین و مذهب قرار مى دادند

۳ طبقه سوم : گروه کشاورزان بودند که چرخ اقتصاد کشور را به کار انداخته و احتیاجات اقتصادى را از این طریق تاءمین مى نمودند.

۴ طبقه چهارم : گروه صنعت گران بودند که این طبقه را در ردیف غلامان و بردگان قرارشان داده بودند.

۵ طبقه نجس : این طبقه مردمان غیر آریائى بودند که پیش از هجوم آریائیها، جزء مردمان بومى آن سرزمین به حساب مى آمدند، که بعدا آریائى ها نام نجس را بر انها نهادند و تا امروز که حدود ۴۰۰۰ سال از ورود این قوم مهاجم آریائى به کشور هند مى گذرد، هنوز مردم هند آنان را به نام نجس مى خوانند

گر چه گاندى براى اولین بار آنها را ((بندگان خدا)) نامید، ولى مردم هند زیر بار این عنوان نرفتند و هنوز هم راجه هاى هند در موقع مزد دادن به این کارگران پول را در برگ پیچیده و یا در کاسه اى که در دست دارند به آنان مى دهند، تا مبادا دست اربابان به دست این افراد تماس ‍ حاصل کند! مردم هند هنوز آنها را به نام ((نجس ها)) یا ((دراویدها)) مى خوانند، و اکثر این جماعت در اماکن مخروبه و ویرانه هاى زندگى مى کنند.

بنابراین در هند پنج طبقه وجود دارند که عبارتند از:
۱ برهمنا ۲ کاشاترها ۳ کشاورزان ۴ بردگان و صنعتگران ۵ دراویدها یا نجسها. ناگفته نماند که طبقه برهمنان و روحانیون ، پرقدرت ترین و نیرومندترین گروه را در جامعه هند تشکیل مى دهند.

منبع کتاب تاريخ اديان و مذاهب جهان جلد اول
ممکن است شما دوست داشته باشید

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن