آیا ازدواج شهربانو دختر یزدگرد سوم با امام حسین(ع) دروغ است یا واقعیت؟

دروغ بزرگ تاریخی، ازدواج شهربانو دختر یزدگرد سوم ساسانی با امام حسین(ع):

پس از مرگ پیامبر(ص) دو گروه تلاش میکردند از اسلام به نفع خود بهره برداری کنند .
گروه نخست که از بازماندگان کودتاچیانی بودند که حکومت را از علی(ع) ربوده بودند.و با احادیث ساختگی (جعلی) از پیامبر اسلام عربی را ترویج میکردند و با ایرانیان در ستیز بودند.گروه دوم ایرانیان مسلمان شده که تلاش داشتند با احادیث جعلی از پیامبر وامامان وهنوز هم ادامه دارد به اسلام چهره ایرانی بدهند(شعوبیه).

 

آیا ازدواج شهربانو دختر یزدگرد سوم با امام حسین(ع) دروغ است یا واقعیت؟

یکه نمونه آن دختری موهوم به نام شهربانو که دختر یزدگرد سوم است .که باید با امام حسین(ع)ازدواج کند و امام زین العابدین از وی متولد شود و امامان بعد امام حسین(ع) ایرانی زاده باشد.حتی اگه به شهرستان نور برویم ما امامزاده سید بیژن و امام زاده شیرین بانو داریم که میگویند از نوادگان امام سجاد هستند البته بیژن نامی ایرانی است و روی تابلویش نوشته اند سید بی جن چون ژ در عربی نداریم.
در اینجا حدیثی از ازدواج شهربانو با امام حسین میآوریم که جالب است علی (ع) در این حدیث فارسی صحبت میکند و شهربانو یا جهان شاه که ایرانی است به عربی سخن میگوید:
امام علی گفت :چه نام داری ای کنیزک
شهربانو یا جهان شاه -قالت :جهان شاه
حضرت علی:بل شهربانویه
شهربانو به عربی گفت:تلک اختی
حضرت علی به فارسی میگوید:راست گفتی
وعلی(ع)در ادامه میگوید:ای ابا عبدالله!!حقا که از این زن صاحب فرزند خواهی شد که بهترین مردم روی زمین باشد(رواندی قرن ششم/خراءج،مندرج در بحار۱۱،۱۰/۴۶)شیعیان ایرانی یا شعوبیه روشن نساختند چرا علی فارسی سخن میگوید و شهر بانوی ایرانی عربی!!!
در این کتاب گفته شده در این داستان شیعیان ایرانی یا شعوبیه تلاش داشته اند؛فره ایزدی از پادشاه به دخترش شهربانو که از اهورا مزدا میباشد و خون پاک ساسانی جفت می جوید و به خون الله که در رگهای حسین است می پیوندد،تخمه ی ساسان و یادگار سلطنت اهورایی با وارث نبوت محمدی و امامت علوی ازدواج میکند ازاینجا به بعد امامت جریان ایرانی پیدا میکند.که البته دیدگاه شعوبیه است. وهمچنین در زمان یورش اعراب به ایران یزدگرد فقط پانزده سال بیشتر نداشته و هیچ یک از بستگان یزدگرد در مداین نبوده اند که دخترش به اسارت اعراب در آید.

یاری نامه:
اسلام در ایران شعوبیه نهضت مقاومت ملی ایرانیان نویسندگان دکتر ر.ناث -پرفسورگلد زیهر….برگردان و تحقیق محمود افتخار زاده چاپ۱۳۷۱

منبع پارسیان دژ
ممکن است شما دوست داشته باشید

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن