ماجرای (گنج باد آورده) چگونه در زمان ساسانی تبدیل به ضرب المثل شد ؟

حتما تا به حال مثل گنج باد آورده را شنیده اید

خب حالا به ماجرای جالب این ضرب المثل توجه کنید:

گنج بادآورده

در دوران سلطنت خسرو پرویز ساسانی ،بین ایران وروم جنگی در گرفت که به پیروزی ایرانیان منجر شد.رومیان فردی بنام هِرَقل را به پادشاهی برگزیدند.وی از آن جا که پایتخت امپراطوری روم را در خطر سقوط می دید ، دستورداد همه خزائن جواهرات کشور را بر روی چهار کشتی بزرگ بار زنند واز طریق دریا به بندر اسکندریه منتقل کنند تا اگر چنانچه پایتخت سقوط کند، این گنجینه گرانبهابه دست ایرانیها نیفتد.

کشتی ها براه افتادند اما مسافت زیادی از ساحل دور نشده بودند که باد مخالف وزیدن گرفت وهرچه ملاحان کوشیدند ، نتوانستند آنهارا به سوی سواحل اسکندریه هدایت کنند.کشتی ها به جانب سواحل شرقی دریای مدیترانه که تحت سیطره امپراطوری ساسانی بود بحرکت درآمدند.ساعاتی بعد همه خزائن روم در اختیار ایرانیان قرارگرفت.خسروپرویز محموله پربهای آن چهارکشتی را “گنج بادآورده”نام نهاد.

بعداز آن به هر ثروت هنگفتی که بدون زحمت نصیب کسی گردد ، “بادآورده” گفته می شود.

مروری بر شعر فردوسی بزرگ در مورد گنج های خسرو پرویز

نخستین که بنهاد گنج عروس ز چین و ز برطاس و از هند و روس
دگـر گـنـج بـاد آورش خوانـدنـد شـمـارش بـکـردنـد و درمــانـدنـــد
دگر آنکه نامش همی‌بشنوی تـو خـوانـی ورا دیــبــه خــســروی
دگـر نــامــور گــنــج افراسیاب که کس را نبود آن بخشگی و آب
دگر گنج کش خواندی سوخته کز آن گـنـج بـد کـشـور افروخـتـه
دگر گنج کز در خـوشـاب بـود کـه بالاش یـک تـیـر پـرتـاب بـود
که خضرا نهـادند نامش ردان هـمـان نـامـور کـاردان بـخـردان
دگر آنکه بد شادورد بـــزرگ کـه گــویــنــد رامشگران سترگ

ممکن است شما دوست داشته باشید
اشتراک
دنبال کردن
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات