ونون دوم اشکانی

مطالب خواندنی:

در برخی از منابع آمده است که امپراطور روم  مهرداد نوۀ فرهاد را که در روم می زیست جهت پادشاهی به ایران گسیل داشت لیکن گودرز بر او  فائق آمد و دستور داد تا گوشهای مهرداد را بریدند تا از این پس اندیشه پادشاهی از سرش خارج شود  . این گزارش درستیِ  انتساب نقش برجسته بیستون را به گودرز دوم به چالش می کشد . از سوی دیگر صحبت از آن است که گودرز پس از این پیروزی عمری نکرد، بلکه به قول تاسیتوس در اثر بیماری و بنابرگفته ژوزف به سبب قتل در سال ۵۱ میلادی از میان رفت «شیپمن ۱۳۸۶:۹۹»

گودرز با سوء ظنی که به اطرافیان خود داشت ، تمامی اقوام و نزدیکان خودرا از میان برداشته بود تا کسی در برابر او خواستار حکومت نباشد . بنابراین مجلس اشراف یکی از بستگان دور او را که حکومت ماد را برعهده داشت به پادشاهی برگزید . او ونون دوم نام داشت که در سالهای ۵۱ و۵۲ حکومت کرد ودر این مدت کوتاه برای حکومت پارتها اتفاق خاصی روی نداد . «زرین کوب ۱۳۷۷: ۳۸۰ – ولسکی ۱۳۸۳ : ۱۸۲»

شیپمن درباره حکومت دو ساله ونون دوم تردید دارد و بر آن است که به پادشاهی رسیدن چنین شخصی روشن نمی باشد و این مورد از ابهامات دوران اشکانی بشمار  می رود « شیپمن ۱۳۸۶  : ۱۰۰»

سبوی-سفالی-مکشوفه-از-حومه-اردبیل-دوره-اشکانی-آرشیو-موزه-ملی-ایران-…

 

منابع :

شیپمن ، کلاوس ، مبانی تاریخ پارت ، ترجمۀ شاهرخ راعی ، نشر کتاب سیامک ، تهران ، ۱۳۸۶شمسی

عبدالحسین زرین کوب ، تاریخ مردم ایران ، قبل از اسلام ، چاپ پنجم ، انتشارات امیرکبیر ، تهران ، ۱۳۷۷ شمسی

ولسکی ، یوزف ، شاهنشاهی اشکانی  ، ترجمۀ مرتضی ثاقب فر ،  انتشارات ققنوس ، تهران ۱۳۸۳ شمسی

جلد اول تاریخ جامع ایران ، محمود جعفری دهقی

تحقیق و پژوهش : مهدی صبور صادقزاده

ممکن است شما دوست داشته باشید
اشتراک
دنبال کردن
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات