یک نکته از ناصرالدین شاه که شاید شما ندانید!

ناصرالدین شاه با سیاست خاص خودش مانع از فروپاشی و تجزیه ایران شد.

شاید شما وقتی اسم ناصرالدین شاه را می‌شنوید ناخودآگاه یاد حرمسرای ناصرالدین شاه و سوگلی و سرسره و قتل امیر کبیر وشکست فتح دوباره هرات و  بدبختی مردم در اون دوران بیوفتید بد نیست بدانید که ناصرالدین شاه خوبیه دیگری داشته که فراموش شده.

بگذارید از بزرگی این مطلب را نقل کنم :
به نظر عباس امانت، دانش پژوهی که در مورد ناصرالدین شاه بیشترین بررسی ها را انجام داده، گرچه شاه در عرصهٔ سیاست های داخلی تأثیرگذار نبود، اما نقش او در بازداشتن روس ها و انگلیسی ها از تصاحب سرزمین ایران یا به صورت تحت الحمایه در آوردن آن ، آنچنان که مصر و شمال آفریقا رخ داد، بیش از آنی است که به حساب آورده میشود. تداوم یکپارچگی سرزمین ایران را تا حدی مدیون دیپلماسی متوازن ناصرالدین شاه بود و نمیتوان آن را صرفٱ نتیجهٔ تمایل روسیه و انگلیس به داشتن یک دولت حایل میان خود دانست.

نقشه ایران
نقشه ایران و قسمت های جدا شده در دوران قاجاریه

منبع: کتاب ایران دوران قاجار و برآمدن رضاخان ۱۳۰۴-۱۱۷۵ نویسنده نیکی آر. کدی  صفحه ۷۷ ترجمه مهدی حقیقت خواه.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.