سبد ماهی‌گیری در روستاهای جنوب رودخانه‌ی یاتسه

نوعی در روستاهای جنوب رودخانه‌ی یاتسه وجود دارد. این وسیله سبد است که مشابه بطری است. در قسمت خروج ماهی‌ها یک وسیله وجود دارد تا ماهی‌گیران بتوانند آن را به کمر خود بیاویزند. این سبد دارای پایه است تا در هنگام قرار گرفتن روی زمین ، به زمین برخورد نکند و این گونه عمر طولانی تری داشته باشد.

روش های بافت این سبد متفاوت و پیچیده است و شامل شطرنجی، فلفلی، شکل انسان و میگو می‌باشد. این سبد در طول کاربرد فراوانی داشته و همواره مورد استفاده قرار می‌گرفته است.

 

سبد ماهی‌گیری در روستاهای جنوب رودخانه‌ی یاتسه

مطالب مرتبط

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن