مذاهب عمده چین

دین بودا

حدود قرن یکم میلادی به چین راه یافت و از قرن چهارم بطور گسترده در این کشور توسعه یافت و تدریجا به تاثیرگذارترین مذهب چین مبدل شد . دین بودا در چین از لحاظ خانواده دین بودای شعبه زبان هان ؛ دین بودای تبتی و و مذهب بودای ” بالی” تقسیم می شود . راهبان بودائیست در چین جمعا ۲۰۰هزار نفرند . اکنون در چین بیش از ۱۳۰۰ معبد و ۳۳مدرسه بودائیسم وجود دارد و حدود ۵۰ نوع نشریات مربوط به دین بودا به چاپ می رسد . مذهب بودای تبتی که فرقه ای از دین بودا است بطور عمده د رمناطق خودمختار تبت؛ مغولستان داخلی و استان “چین های” رواج دارد . ملیتهای تبت ؛ مغول، یوگو ؛ من با ؛ لو با و تو معمولا به مذهب بودای تبتی اعتقاد دارند و شمارش پیروان این مذهب حدود ۷ میلیون نفر است . مذهب بودای زبان ” بالی” بطور عمده در ایالتهای خودمختارسی شیوان با نا” و ” ده هون ” ملیت های ” دای ” و ” جین بو ” استان یون نان واقع در جنوب غربی چین رواج دارد . اکثر مردم ملیتهای ” دای ” ، ” بولان” ، “آچان” ؛ ووای ” جمعا حدود یک میلیون تن به این فرقه دین بودا معتقدند . پیروان دین بودا به زبان هان همانند این ملیت اصلی چین در نقاط مختلف این کشور پراکنده اند .

تائویسم

تائوییسم مذهب اصیل چین است و بیش از ۱۸۰۰سال تاریخ دارد ؛ این مذهب از قرن دوم میلاد پابه عرصه گذاشت . تائویسم بر پایه اعتقادات باستانی یعنی پرستش طبیعیت و نیاکان توسعه یافته و در تاریخ شاخه های زیادی داشت و نهایتا به دو فرقه ” چیوان جنو ” جن ای ” تقسیم شد . این دین در میان ملیت هان تاثیرگذار است . اما به دلیل فقدان مراسم و تشریفات جدی برای مشارکت در این دین ، دستیابی به آمار دقیق شمار پیروان این مذهب سخت است . چین دارای حدود ۱۵۰۰معبد و ۲۵هزار روحانی اعم از زن و مرد تائوییست است .

دین اسلام

دین اسلام از قرن هفتم میلادی به چین راه یافت . اکثر مطالق مردم اقلیتهای ملی هوی ؛ ایغور ؛ تاتار ؛ قرقیز؛ قزاق؛ ازبک ؛ دونگ شیان ؛ سالا و بائو آن که از ۱۸میلیون نفر جمعیت دارند به دین اسلام اعتقاد دارند . اکثر مسلمانان چین در مناطق خودمختار ایغور سین جیانگ ، هوی نینگ شیا و استانهای گان سو ؛ چین های و یونن زندگی می کنند ؛ در استانها و شهرهای دیگر نیز مسلمانان پراکنده اند . اکنون در سراسر چین بیش از ۳۰هزار مسجد و ۴۰هزار روحانی ( آخوند و امام ) وجود دارند .

دین کاتولیک

دین کاتولیک چین از قرن هفتم میلادی چندین بار در چین راه یافت و پس از جنگ تریاک در سال۱۸۴۰ بطور گسترده رواج یافت . اکنون انجمن دین کاتولیک چین دارای یک صد ناحیه مذهبی ؛ حدود ۵ میلیون پیرو و ۵هزار کلیسا و سالن مذهبی ؛ ۱۲ دانشکده الهیات است . در بیش از ۲۰ سال گذشته انجمن دین کاتولیک چین ۱۵۰۰روحانی جوان را آموزش داده و بیش از یکصد روحانی به خارج از کشور برای تحصیل اعزام کرده است . از سوی دیگر این انجمن دارای سه هزار راهبه جوان و بیش از ۲۰۰ راحبه با سابقه است ؛ در چین هر سال بیش از ۵۰هزار نفر تعمید می گیرند و جمعا بیش از سه میلیون جلد انجیل به چاپ و نشر رسیده است .

دین مسیح

دین مسیح در اوائل قرن ۱۹میلاد وارد چین شده و پس از جنگ تریاک بطور گسترده در چین رواج یافت . سال ۱۹۵۰ انجمن دین مسیح چین جنبش خودمختاری؛امرار معاش و تبلیغ مذهبی را برپا کرده و از مسیحیان دعوت کرد که نفوذ امپریالیسم را از بین برده و روحیه میهن پرستی را تبلیغ کنند تا هدف مزبور تحقق یابد . اکنون شمار پیروان دین مسیح به حدود ۱۰ میلیون نفر و تعداد روحانیان به حدود ۱۸هزار نفر ؛کلیساها به حدود ۱۲هزار ومحلهای اجتماعی ساده برای برگزاری فعالیت مذهبی به حدود ۲۵هزار رسیده است

عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها