قدرت و نفوذ کاهنان در مصر باستان

با گذشت زمان و با پرهیزگاری مردم و سخاوتمندی سیاسی فراعنه طبقه خاصی از کاهنان پیدا شد که ثروت و نفوذ ایشان از صاحبان اراضی بزرگ و حتی خود خانواده سلطنتی بیشتر بود.و کاهنان آنچه بعنوان نذر و قربانی به خدایان تقدیم می شد می خوردند و می نوشیدند و نیز از زمینها مربوط به معابد و خدمات دینی خود در آمد سرشاری داشتند.چون از پرداخت مالیات بر درآمد و نیز از بیگاری و خدمت سبزای معاف بدند از حیث رتبه و جایگاه و نفوذ دیگر مردم بر آنها رشک می ورزیدند.
در تمام مصر هیچ نیروی بشری جز نیروی کاهنان بر وی(رامسس دوم)برتری نداشت:در آن سرزمین نیز مثل هر جای دیگری در تاریخ،کشمکش پایان ناپذیری میان دولت و متولیان معابد جریان داشت،غنایم جنگ و قسمت اعظم خراجی که از کشورهای گشوده شده در زمان او و جانشینانش به مصر سرازیر شد سهم معابد کاهنان بود؛این ثروت متوایان دینی در عهد رامسس سوم به منتهی درجه رسید.معابد در آن زمان ۱۰۷۰۰۰ برده در اختیار داشتند که به اندازه یک سی ام جمعیت مصر بود اراضی متعلق به این معابد در حدود ۳۰۰۰۰۰ هکتار یعنی یک هفتم اراضی قابل کشت مصر می شد.تعداد چهار پایان در مالکیت معابد ۵۰۰۰۰۰ راس بود.در آمد ۱۶۹ شهر مصر و شام به آنها تعلق داشت.این در آمد هنگفت از مالیات معاف بود.رامسس سوم از روی بخشندگی یا بزدلی آن اندازه هدایا به معابد بخشید که پیش از آن مانند نداشت.از جمله این هدایا ۳۲۰۰۰ کیلوگرم طلا و یک میلیون کیلوگرم نقره بود.این شاه هر سال ۱۸۵۰۰۰ کیلوگرم کیسه دانه بار به این معابد هدیه می کرد.هنگامی که موعد پرداخت دستمزد کاگرانی که در خدمت این دولت بود رسید دریافت که خزانه خالی است.ملت روز به روز گرسنه تر می شد و این همه برای آن بود که خدایان بتوانند هرچه می خواهد تناول کنند،نتیجه چنین سیاستی این بود که دیر یا زود شاهان بصورت خدمت گذاران کاهنان معبد در آمدند.
منبع : (تاریخ تمدن ویل دورانت/جلد اول مشرق زمین/فصل هشتم مصر)
عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها