ارتباط بین اهرام مصر و صور فلکی

 

دانشمندان هنوز نتوانستند بر معماری شگفت انگیز اهرام جیزه به توافق برسند ولی آنچه که مسلم است ارتباط کلیه هرم های موجود در مصر با صور فلکی و ستارگان راه شیری (orion) است که در این نقشه به صورت زیبا پیداست. مراکز A ،B ،C و D قبلا هرم هایی بودنند که تخریب شده اند ولی بقایای آن ها باقی مانده است.

ارتباط بین اهرام مصر و صور فلکی

معماری هرم جیزه بر اساس اصول قوی ریاضیات و با دقت فراوانی ساخته شده است. در دیواره های هرم سوراخ هایی وجود داشته که در زمان هایی خاص با ستارگان خاصی در صور فلکی مشخص در ارتباط بوده، برخی از ستارگان مرتبط عبارتند از : Sirus-Alnitak-Kochab-Thuban

یکی از محققین و نویسندگان که حوزه نجوم و باستان فعالیت می کند به نام وین هرشل (Wayen Herschel) به یافته های اسرار آمیز و در عین حال قابل تاملی در سال های اخیر دست یافت. او کشف کرد که زاویه ای که ابوالهل در اثر تلاقی با سه هرم صحرای جیزه به وجود می آورد درحقیقت همان زاویه ای است که درخشان ترین ستاره صور فلکی شیر (اسد) با ردیف ستارگان مجموع در کمربند شکارچی به وجود آورده است.به عقیده هرشل همه اهرام در سفلی بیانگر ستارگانی است که هر یک الهام بخش از قدیمی ترین خدایان شناخته شده اند, او همچنین متعاقبا آزمایشی را به انجام رساند تا اثبات کند همه اهرام در سفلی نماینده ستارگان هستند. او یک صفحه شفاف ترنسپارنت را از موقعیت ستارگان بر روی بر روی نقشه اهرام قرار داد, نتیجه نفس گیر بود.

 

ارتباط بین اهرام مصر و صور فلکی

همه ستارگان درخشان در صور فلکی شناخته شده در یک دایره ۳۶۰ درجه کامل در طول راه شیری بودند که در اطراف زمین قرار داشتند. همه ستارگان درخشان، بر اهرام روی زمین منطبق بودند. نقشه ستارگان با درخشان ترین ستاره در آسمان شب آغاز می شد.

همچنین بخوانید:  اَشه (اَشا) در آیین زرتشت

همواره باستان برای خورشید ارزش و اعتبار بسیار بالایی قائل بوده اند امّا این خورشید، خورشید ما نیست! فضا نوردان می توانند تائید کنند که ستون هرمی شکل خورشید تنها بنای در کل اهرام در رقابت با ستاره ای شبه خورشید است (HD28327’G’spectrum ) و نسبتاً در فاصله نزدیکی است. این همبستگی تنها در دقیقترین موقعیت ، ۱۷۲۵۰ سال پیش رخ داده و شاید نوعی سند سازی از طلوع بشریت باشد.اگر دو خط عمود برهم از دو منتهی الیه شرقی-غربی و شمالی-جنوبی زمین رسم بشود محل تلاقی آن دو دقیقا در محل ساخت اهرام مصر خواهد بود. ابعاد و اندازه های اهرام به لحاظ هندسی به فواصل و نسبت های نجومی متناسب است.

 

ارتباط بین اهرام مصر و صور فلکی

مثلث قائم یا Egyptian Triangle مثلث قائم الزاویه ای که با نسبت های این هرم شکل گرفته شده باشد می باشد و جالب اینجاست که بدانید نسبت وتر به ضلع هم کف هرم معادل با نسبت طلایی یعنی دقیقا” ۱٫۶۱۸۰۴ می باشد. این نسبت با عدد طلایی تنها در رقم پنجم اعشار اختلاف دارد یعنی چیزی حدودیک صد هزارم. اگر معادله فیثاغورث را برای این مثلث قائم الزاویه بنویسم به معادله ای مانند phi2=phi+b2خواهیم رسید که حاصل جواب آن همان عدد طلایی خواهد بود. (معمولا” عدد طلایی را با phi نمایش می دهند) طول وتر برای هرم واقعی حدود ۳۵۶ متر و طول ضلع مربع قاعده حدودا” معادل ۴۴۰متر می باشد بنابر این نسبت ۳۵۶ بر ۲۲۰ (معادل نیم ضلع مربع) برابر با عدد ۱٫۶۱۸ خواهدشد.

ارتباط بین اهرام مصر و صور فلکی

یکی از منجمین معروف و سرشناس به نام کپلر که علاقه بسیاری به نسبت طلایی داشت بگونه ای که در یکی از کتابهای خود اینگونه نوشت : “هندسه دارای دو گنج بسیار با اهمیت می باشد که یکی از آنها قضیه فیثاغورث و دومی رابطه تقسیم یک پاره خط با نسبت طلایی می باشد. اولین گنج را می توان به طلا و دومی را به جواهر تشبیه کرد”. تحقیقاتی که کپلر راجع به مثلثی که اضلاع آن به نسبت اضلاع مثلث مصری باشد به حدی بود که امروزه این مثلث به مثلث کپلر نیز معروف می باشد. کپلر پی به روابط بسیار زیبایی میان اجرام آسمانی و این نسبت طلایی پیدا کرد.

همچنین بخوانید:  رامسس سوم توسط چندین مهاجم کشته شده است

 

ارتباط بین اهرام مصر و صور فلکی

 

 

انسان ۴۵۰۰ سال پیش چگونه بدون دسترسی به هیچ امکانات رصدی توانست این محاسبات نجومی پیشرفته رو انجام دهد؟
چرا روی زمین اسراری به چنین بزرگی با چنین ساختار و اشاراتی به سمت آسمان است؟
چرا آنها فقط زمانی میتوانند به طور کامل کشف رمز شوند شوند که از ماهواره مشاهده شوند؟
و صد ها سوال دیگر که تا کنون دانشمندان نتوانسته اند پاسخی برای آن بیابند.

 

ارتباط بین اهرام مصر و صور فلکی

مطالب مرتبط

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
دنبال کردن