سلسله های مصر باستان

سلسله های مصر باستان که که بطلمیوس حدود  ??? سال قبل از میلاد تنظیم کرده است به شرح زیر می باشد:

?سلسله های عتیق و شامل سلسله های اول و دوم می باشد.

?سلسله های قدیم شامل سلسله های سوم تا آخر سلسله ششم.

?دوره فترت اول شامل سلسله های هفتم تا آخر سلسله ی دهم.

?دوره سلسله ی میانه شامل سلسله های یازدهم و دوازدهم.

?دوره فترت دوم شامل سلسله های سیزدهم تا هفدهم.

?دوره ی سلسله های جدید شامل سلسله ی هیجدهم تا آخر سلسله ی بیستم.

?دوره دوم سلسله های جدید شامل سلسله های بیست و یک و بیست و دو.

?دوره جدید شامل سلسله های بیست و سوم تا آغاز حکومت بطلمیوس ها.

?دوره ی بطالمه از ??? قبل از میلاد تا ?? قبل از میلاد.

??دوره ی رومی ها از ?? قبل از میلاد تا حدود ??? میلادی

دوران های فرهنگی قبل از تاریخ مصر را نیز دوره ی قبل از سلسله ها می نامند که خود تقسیم می شوند به:?-تازیان ?-بداریان ?-امراتیان ?-جرزیان. که ما به اینا فعلا کای نداریم.

عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها