روحانیت در یونان باستان

((با آغاز عصر هومر روحانیون وابسته به معابد به وجود آمدند. این روحانیون هر یک عامل و ماءمور و حامى و خادم خدائى بودند، داراى تعلمیات آموزشى نبودند، مراسم دین را در عمل مى آموختند، طبقه بندى نشده و هیئتى تشکیل نمى دادند، بر قربانیهاى خدایان نظارت مى کردند، حیوانات معین را مى کشتند یا مى سوزاندند، مؤ منین را با آب شور دریا پف نم مى بردند و بدین وسیله مؤ منان را تطهیر مى کردند…هیپوکرات این طب روحانى را از صورت دینى خارج کرد؛ ولى این کار تا پایان عصر قدیم ادامه داشت .))
روحانیون غیب گوئى مى کردند. به افتخار خدایان اعیاد بزرگى بر پا مى داشتند: در محوطه اولمپ زئوس را تجلیل مى کردند. براى کشف قوى ترین یا قابل ترین مردم بازیهائى ترتیب مى دادند…))

عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها